Ga naar Gerards page / go to Gerards page ---->>>

B&O Beomaster 2300. Vervangen lampjes door LED's. Deze pagina is al oud (2010), tegenwoordig kun je beter SMD LED's gebruiken

De LED's dienen te worden geselecteerd op zoveel mogelijk diffusie en een grote kijkhoek.

Voor wat betreft de helderheid van de stationsselectie indicatie (groene lampjes) en de volumeindicatie moet een bruikbare "helderheidsrange" worden gevonden.

Om een "optisch vloeiend" regelbereik te verkrijgen, wordt daarna de elektronische stuurschakeling aangepast.

Dit vergt méér dan "een voorschakelweerstandje", dus waarschijnlijk is dit de enige of één van de weinige 2300 met een dergelijke modificatie.

This B&O utilizes selected LED's and a modification of the circuits for tuner and volume indications, catering for a smooth "optical range" of the volume selector and tuner mid-position indicators.

Whereas this implies more than a simple series resistor, this is probably the only or one of the few 2300 in the world having this feature, as there is no reason to put so much effort in by commercial parties.

The page is old already, nowadays, simply buy SMD LED's instead of THT ones, it overcomes lack-of-space problems, too.

De Beomaster 2300 binnenkant, veel electronica en vooral veel plastic

Leds uitzoeken, duidelijk is dat niet elke led geschikt is/ it is evident, not every led suits. Next time, I'll go for SMD....

Leds vervangen alle lampjes. Apart zijn de plastic flappen op de potmeters die de positie van toon en balansregeling optisch op de buitenkant laten zien

De Beomaster 2300 met LED's

Ga naar Gerards page / go to Gerards page ---->>>